Rickard Appelberg

Stockholm | Västervik

Rickard Appelberg

Rickard Appelberg

Utbildning

Jag har studerat på Stockholms universitet sedan augusti 1995 och läste först in en juridisk kandidatexamen och skrev min examensuppsats inom arbetsrätt. Därefter studerade jag språk, portugisiska, spanska, nusvenska och litteraturhistoria samt kriminologi.

Jag avlade filosofie kandidatexamen inom språk. Inom kriminologi avlade jag en högskoleexamen.

Yrkeserfaranheter

Under de mer än tjugo år som jag arbetat inom juridiken har jag haft uppdrag som offentligt biträde inom migrationsrätt och förvaltningsrätt och som privat försvarare och offentlig försvarare samt även som målsägandebiträde inom straffrätt.

Jag har fört klienters talan som offentligt biträde i asylärenden och andra migrationsärenden. Jag har även fört mina klienters talan i LVU-ärenden, och i LVM-, LPT- och LRV-ärenden. Jag har försvarat klienter som misstänkts för ekonomisk brottslighet och som misstänkts för våldsbrott av olika slag samt även för övriga brott. Jag har även fört många målsägandens talan.

Jag har även fört klienters talan i arbetsrättsliga ärenden och tvister.

Fritidsintressen

Mina fritidsintressen är musik och flyg. Jag är utbildad privat inom flygbranschen och haft ett kommersiellt certifikat med instrumentflygutbildning. Jag har flugit både inom Sverige och utomlands. Under senare tid flög jag avancerat (aerobatic).

Verksamhetsplatser

Jag är verksam i Stockholmsområdet och inom Kalmar län.

Kontor finns i Stockholm på Kungsgatan 60, 1 tr och i Västervik på Kvarngatan 32.

Rättsområden

Familjerätt

Ombud inom vårdnads- och umgängestvister Offentligt biträde inom migrationsrätt

Förvaltningsrätt

Offentligt biträde inom LVU- LPT, LRV- och LVM-ärenden

Skadeståndsrätt

Ombud inom skadeståndstvister och skadereglering

Arbetsrätt

Ombud inom uppsägnings- och skadeståndstvister

Straffrätt

Offentlig försvarare/ privat försvarare/ målsägandebiträde. Förmedlar rättsskydd och rättshjälp

Kontakta mig

Address :

    Kontakta mig